Priser

Beställ gärna i vår e-handel

Prislista personbil

Inskrivning för Bil

1 800:-

Körlektion 40 min

595:-

Omkörning/landsväg/säk 90 min

700:-

Riskutbildning del 1

900:-

Riskutbildning del 2

2 500:-

Lån av bil vid körprov*

800:-

Introduktionsutbildning

500:- /person

Prislista B96

Utökat B, körlektion 60 minuter

1 200:-

Lån av bil och släp vid utökad B körprov*

1 400:-

Prislista BE

BE inskrivning

1 800:-

Körlektion BE 60 min

1 200:-

Lån av bil och släp vid BE prov*

1 500:-

Prislista C 1 och C1E

C1 inskrivning

1 900:-

Körlektion 90 min

1 700:-

Lån av bil vid förarprov*

1 700:-

C1E körlektion 90 min

2000:-

C1E lån av fordon vid förarprov

2200:-

Inskrivning
*= observera att vi endast ställer våra fordon till förfogande för de kunder som genomgått utbildning hos oss.

Vi vill att ni betalar med kort eller sätt in på Bankgiro 5470-8359, eller betala via e-handel (saldo)