Lite om hur vi hanterar smittspridning och lite om oss

Åtgärder för att hindra smitta!

 • Vi har ökat frekvensen av städning i lokaler och bilar.
 • Vi följer Pandemilagens regler om antal besökare i våra lokaler.
 • Kunder och personal ska stanna hemma om man har förkylningssymtom.
 • Alla elever uppmanas tvätta händerna innan lektion. Det finns både tvål, och handsprit.
 • Vi tar inte i hand.
 • Ändrade rutiner vid fika för att förhindra smittspridning.
 • Munskydd finns tillgängligt och används vid lektion i bil.

Vid Trafiklektion i bil

 • I bilen gör vi rent ratt, växelspak mm efter varje förare.
 • I bilen önskar vi att alla, lärare och elever, använder munskydd som vi tillhandahåller.
 • Max 3 elever vid halkkörning så att man har mer avstånd till varandra.
 • Ni får inte ha med andra, t ex handledare eller kompisar, vid lektion.

Anmälan, bokning, frågor mm önskar vi att ni gör via telefon, mejl, chatt istället för att besöka oss.

Vi tar inte ta emot kunder som kommer från andra regioner och reser bara för att ta utbildning hos oss.

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut. Skulle du inte känna att din bokade kurs eller lektion känns bra ur smittskyddssynpunkt så har du möjlighet att avboka på plats utan att behöva betala avgift.